Kako da djeca budu uspješnija, a pri tome sretnija i zadovoljnija?

Kako da djeca budu uspješnija, a pri tome sretnija i zadovoljnija sa sobom i svojim trudom? Prvi korak je promjena fokusa s rezultata na trud i napredak.

Danas živimo u društvu kada su rezultati jedino što se gleda. Neki su roditelji toliko usmjereni na rezultate svoje djece da su bolje o tome informirani nego o stanju svojih bankovnih računa.

I to nije ništa loše, međutim kada se rezultatima pridodaje preveliko značenje, djeca dobivaju poruku da su oni jedini bitni, a ne i cijeli proces koji vodi do njih.
Baš zato pribjegavaju recimo varanju na testovima ili zahtjevaju od roditelja da urgiraju na učitelja kako bi poboljšali ocjenu – sredstva i načini se ne biraju.

Zadatak roditelja je da djecu poduče da se život sastoji od kontinuiranog učenja, razvoja i unapređivanje sposobnosti i znanja.

OVDJE pogledajte aktivnosti za poboljšanje koncentracije kod djece predškolskog uzrasta

Naravno, da su rezultati bitni, ali osobni rast i razvoj je nešto puno važnije. Oni koji su usmjereni samo na rezultate počinju i sebe procjenivati i vrednovati na temelju njih.

A to može itekako utjecati na razvoj samopouzdanja, na oblikovanje slike o sebi, na nedostatak motivacije sl. Djeca koja se pak fokusiraju na proces imaju puno bolje rezultate.

Stoga naznačite djetetov trud i stav koji ima. To će ga usmjeriti prema onome što može kontrolirati i mijenjati u postizanju željenog cilja ili rezultata, a to je ponašanje i stav. A jednom kada to promijeni i željeni rezultati će doći.

Tekst: Najsretnija beba