Kako riješiti dječje svađe

Dječje svađe izluđuju roditelje, a ono što ih najviše izluđuje je to da ta ista djeca koja se stalno svađaju nakon 5 min razdvojenosti ponovno traže da se igraju zajedno.

Ti isti roditelji su vjerojatno već sve isprobali, od toga da su pustili djecu da se sami izbore i do toga da su se miješali u svađu.

Kada se roditelji prebace u ulogu suca mogu uzrokovati još veće probleme. Ono na što roditelji trebaju obratiti pažnju je učenje djeteta da izbjegava konflikte.

Roditelji nikada ne smiju uspoređivati svoje dijete s drugim djetetom!
Djetetu treba dati do znanja da je jedinstveno!

Kako se postaviti

> pružiti djetetu dovoljno individualne pažnje
> umorno i gladno dijete držati dalje od druge djece
> učiti dijete kako riješiti problem i kako pregovarati
> pomoći djetetu da nauči biti tim
> nikada ne kažnjavati dijete fizički
> ne ignorirati djetetove emocije
> naučiti dijete empatiji
> sjetiti se da je dijete dijete
> pružiti djetetu dovoljno osobnog prostora
> nikada ne tražiti od starijeg djeteta da pazi na mlađe dijete
> odrediti pravila
> biti najbolji primjer svom djetetu
> biti suosjećajan
> naučiti dijete da je ljutnja proizvod straha ili povrijeđenosti
> naučiti dijete kako mirno riješiti sukob

Važno je djetetu pružiti dovoljno pažnje, kako bi bilo zadovoljno i kako bi se osjećalo sigurno i voljeno. Jedino dovoljno roditeljske pažnje može pomoći djetetu da bude sretna i samopouzdana osoba.

rođendan djeca

Kada su djeca umorna i gladna ona su nervozna

To je tako i tako treba prihvatiti, pa u takvim trenucima nemojte očekivati od svog djeteta da se veselo druži s drugom djecom ili ga kažnjavati ako dijete nije raspoloženo za igru.

Kada dođe do problema vašeg djeteta u odnosu s drugim djetetom, važno ga je usmjeriti na pregovaranje te ga naučiti kako pregovarati da do svađe više ne dolazi.

Od malih nogu dijete se uči socijalizaciji i kako se ponašati u timu, tu vi kao roditelji imate važnu ulogu te ga na pravilan način i uz primjere trebate usmjeriti.

Dijete se ne smije fizički kažnjavati, jer tako svom djetetu šaljete potpuno krivu poruku.
A poruka glasi da se problemi rješavaju agresijom i fizičkim obračunom što nikada nije rješenje. Svaki problem trebate riješiti razgovorom i tako biti primjer svom djetetu.

Djetetove emocije se ne smiju ignorirati

Svaka emocija je važna, bila ona pozitivna ili negativna. Vi kao roditelj ste dužni prepoznati emociju kod svog djeteta te odgovoriti na nju uvijek i u svakom trenutku.

Empatija je važna koliko za pojedinca toliko i za društvo. Samo osoba s razvijenom empatijom može biti sretna te cijenjena od strane drugih ljudi. Ona se uči od malih nogu.

Djeca su djeca te ih kao takve treba i prihvatiti. Roditelji često prenagle pa zaborave da je dijete još uvijek dijete i da su neki njegovi postupci potpuno normalni. Vi ste ti koji ste odrasli i koji svoje dijete trebate usmjeriti na pravilan put, uz pravilne postupke.

Za razvoj djeteta važno je da dijete ima dovoljno svog osobnog prostora. Pružite djetetu dovoljno osobnog prostora i vremena koje mu je potrebno kako bi dijete bilo zadovoljno i ispunjeno.

Najčešća greška koju rade roditelji s dvoje i više djece, je kada zaposle starije dijete da pazi na mlađe.

To nije nikako dobro, jer to starije dijete nije roditelj i njegov zadatak nije ni najmanje čuvati ono mlađe dijete. Za to se vi kao roditelj pobrinite, a svom starijem djetetu dajte ono što mu je potrebno, ne miješajući ga u odgoj mlađe dijete.

Pravilna su važna kako bi dijete znalo što se smije, a što ne te što se ustvari od njega očekuje. Samo djeca koja odrastaju u jasno postavljenim pravilima mogu odrastati u osobu kakvu želite odgojiti.
Vaši postupci i vaše ponašanje su prvi primjer koji dijete prati i prema kojem će se formirati u osobu. Zato pazite na svoje ponašanje u svim životnim situacijama, jer ste upravo vi njegov najveći učitelj i njegov uzor.

roditelji djeca dijete

Suosjećajnost je važna odlika svake osobe

Ona se uči i roditelji tu imaju ključu ulogu.
Kada je dijete ljuto, roditelji ga trebaju usmjeriti kako se nositi s tim osjećajem, kako ga prepoznati, a najvažnije da je taj osjećaj potpuno normalan te da će se s njim sretati kroz cijeli svoj život.

Mirno rješavanje sukoba je ključ svakog uspješnog odnosa od djetinjstva pa sve do odrastanja. Mirno rješavanje sukoba se uči i važno ga je učiti od najranijih dana.

Budite smireni i puni strpljenja. Odgoj djeteta nije ni malo lak, ali su svi konci u vašim rukama te će se jednog dana vaš trud i angažiranost itekako isplatiti, a vi ćete biti najponosniji roditelji na cijelom svijetu.