Koji su urođeni refleksi vašeg djeteta

Vaše je dijete rođeno s brojnim usađenim načinima ponašanja. Ovo su automatski odgovori za koje se drži da pomažu djeci s njihovim osnovnim potrebama. Brojni od ovih ranih refleksa će polako nestati tijekom prvih 6 mjeseci.

Refleks sisanja

Ovo je prirodni instinkt vašeg djeteta da siše sve što mu je stavljeno u usta. Spremno će sisati vašu bradavicu, dudicu na bočici ili vaš prst. Ovaj refleks nužan je za preživljavanje, a snažno sisanje je karakteristika zdravog djeteta. Vaše će dijete možda sisati svoje prste ili palac kako bi se smirilo.

Refleks okreta

Ovo se događa ako dirnete jednu stranu obraza vašeg djeteta: okrenut će se prema vama i pokušati sisati vaš prst. Ovaj refleks pomaže djetetu u pronalasku hrane. Ako želite potaknuti svoje dijete na hranjenje, dodirivanje njegovih usana može u tome pomoći.

Refleks hvatanja

Ako stavite prst u ruku djeteta, ono će čvrsto uhvatiti, a to hvatanje može biti tako snažno da ga možete podignuti za ruke. Kada pokušate maknuti prst, ono će ga još jače stisnuti.

Moro refleks

Također poznat i kao refleks prestrašenosti, on se događa kada vaše dijete čuje glasan zvuk ili se iznenada pomakne. Kao rezultat prestrašenosti, vaše će dijete iznenada raširiti ruke s raširenim prstima. Potom će ih vratiti na prsa sa stisnutim šakama, a sve će vjerojatno završiti plačem.

Refleks hodanja

Također se naziva i refleks gacanja, a događa se kada držite dijete uspravno ispod ruku i pustite da mu noge diraju ravnu podlogu. Prirodno će činiti kretnje kao da “gacka” u vodi dok se pokušava kretnji prema naprijed.

Refleks ronjenja

Iako nikada ne biste smjeli pustiti dijete da pliva ispod vode, ako biste to učinili tijekom kratkog perioda, ono bi sretno plivalo bez ikakvog problema. Razlog je tome, što se pluća automatski zatvaraju kada se dijete nađe ispod vode.

Tekst omogućio: Veble