Razlikovanje zvukova kod djece

Ova aktivnost uči dijete da predmet, ako se o njega udari, proizvodi zvuk. Potom će trebati odrediti kvalitetu zvuka i je li glasno ili tiho. Kad je svladalo vještinu, u odjeljku „Druge aktivnosti“ naći ćete kako izoštriti te vještine slušanja i razlikovati zvukove od najglasnijeg do najtišeg. Kao i ostale aktivnosti u ovom poglavlju, zajedno s razumijevanjem dolazi i jezik kojim se aktivnosti opisuju.

Neka dijete sjedne s vaše lijeve strane, a pladanj stavite ispred sebe.
Kažite: „Slušat ćemo zvukove koje proizvode ovi predmeti i odrediti jesu li tihi ili glasni.“ Odaberite predmet za koji znate da proizvodi glasan zvuk. Proizvedite zvuk, a potom kažite „glasno“ i stavite predmet na lijevu stranu. Ponovite isto s predmetom koji proizvodi tih zvuk i stavite ga s desne strane.

Predajte predmete djetetu i recite mu da ih razvrsta na one koji proizvode tihe i one koji proizvode glasne zvukove.

UPOZORENJE!

Nakon što ste završili igru, razgovarajte s djetetom o opasnostima stvaranja buke blizu uha i kako to može oštetiti sluh.

Druge aktivnosti

Dodajte više predmeta koji proizvode zvuk. Postupno povećavajte broj dok ne dođete do deset predmeta.
Neka dijete razvrsta zvukove od najglasnijeg do najtišeg. Neka posluša četiri do pet zvukova.
Počnite tako što ćete odrediti predmet čiji je zvuk najglasniji, a potom onaj koji je najtiši. Pozovite
dijete da dovrši razvrstavanje.

Verbalna aktivnost

Kad ste vani s djetetom, potaknite ga da sluša zvukove oko sebe. Pitajte ga o zvukovima koje čuje. Na primjer: „Je li zvuk tvojih nogu na pločniku glasan ili tih?“ Ili usporedite zvukove govoreći: „Koji je zvuk najglasniji?“

Savjet

> Govorite kratko i jasno. Ako preopteretite dijete govorom, izgubit će se cilj aktivnosti.
> Polako uspoređujte zvukove tako da dijete razumije da treba pozorno slušati kako biste odredili kakav je zvuk.
> Ne bih savjetovala korištenje glazbenih instrumenata jer mogu djetetu odvratiti pozornost od aktivnosti.

Dodatno

Ako dijete ima teškoća u svladavanju ovakvih slušnih igara (posebno pri spajanju zvukova), možda biste ga trebali odvesti na pregled sluha. Problemi sa sluhom prilično su česti u male djece. Ako je dijete prehlađeno, može mu na kraće vrijeme oslabjeti sluh.

Naslov knjige: Pokaži mi kako se to radi
Autor: Maja Pitamic (po metodi učenja Marie Monterossi)
Izdavač: MOZAIK KNJIGA
Cijena izdanja: 139,00 Kuna
Želite li saznati više o naslovu ili ga kupiti možete to učiniti na ovom linku Pokaži mi kako se to radi