Vrijednosti koje razvijaju samopouzdanje kod djece

Socijalna kompetencija obuhvaća odnos prema vlastitim osjećajima, samom sebi, ali i odnos prema drugim, njihovim potrebama i osjećajima.
U nastavku vam donosimo koje vrijednosti trebate njegovati kod svoje djece kako bi se razvilo njihovo samopouzdanje i socijalna kompetencija.

Socijalne vještine obuhvaćaju ponašanje djeteta, njegovu tolerantnost, nenasilno rješavanje sukoba, asertivnost, itd. Dok kompetencija obuhvaća način kojim dijete upravlja svim tim vještinama u odnosu s drugima.

Kako bi potaknuli socijalnu kompetenciju kod djeteta te razvili visoku razinu samopouzdanja, odgajate svoje dijete kroz komunikaciju i hrabrenje, postavljanjem jasnih granica, kombinacijom nadzora i topline te maksimalnim poštovanjem i potporom.

Jačanjem samopouzdanja kod djeteta pomaže djetetu da postane aktivno i da djeluje te da zna što želi ostvariti. Samopouzdanje unapređuje socijalnu kompetenciju i omogućuje bolju interakciju s drugima.

Omogućite svome djetetu da se druži s vršnjacima, jer mu je potrebna interakcija s drugom djecom kako bi uvježbavalo socijalne vještine, oponašalo i isprobavalo.

Budite tolerantni prema drugima te uvažavajte razlike kako bi dijete pored sebe imalo najbolji primjer.
Razgovarajte s djetetom o vrijednostima, socijalnim odnosima i emocijama drugih ljudi pitanjima tipa kako se osjećaš, što misliš kako se ta osoba osjeća ili kako bi se osjećao da… Na taj način dijete ćete učiti o empatiji.

Podržavajte svoje dijete te ga odgajate uz puno ljubavi i topline, kako bi njegove osnovne potrebe bile ispunjene.

Naglasite svome djetetu da svako ponašanje ima posljedice kao što i emocije imaju svoje uzroke. Povežite ponašanja s ishodima kako bi pomogli djetetu razviti empatiju, ali i pokazati kako neke reakcije i postupci dovode do određenih emocija.

Učite dijete socijalnim vještinama kao što su rješavanje problema, komunikacijske vještine, vještine donošenja odluka i vještine nenasilnog rješavanja sukoba.
Igranje je važno u djetetovom odrastanju! Kroz igru dijete uči socijalne vještine s drugom djecom, no puno može naučiti i kroz igru s roditeljima.

Pružite djetetu podršku kod nošenja s neugodnim emocijama, poput tuge, straha i ljutnje. Najvažnije je da vi kao prvi primjer svome djetetu budete model poželjnog ponašanja s emocijama.