Što je HCG? Što znači vrijednost BETA HCG?

HCG (humani korionski gonadotropin) je hormon koji tijekom trudnoće oslobađa posteljica maternice.

Nakon što se embrij implantira (usadi) u zid maternice, stanice zvane sinciciotrofoblast stvaraju hCG hormon.

Funkcija ovog hormona je u komunikaciji sa strukturom koja se naziva corpus luteum u jajnicima. Progesteron koji proizvodi corpus luteum potreban je tijekom trudnoće.
Drugim riječima, beta HCG hormon stvara komunikaciju između embrija i jajnika i pomaže u proizvodnji hormona koji je potreban za trudnoću.

Osim ove, nedavne studije pokazuju da beta HCG ima višestruke funkcije

Ključne uloge: – Pomaže i širi maternicu kada se embrij razvija

– Pomaže proširenju vena u maternici
– Blokira fagocite da uništavanja embrije
– Razvija pupak

Beta HCG hormon proizvodi se u jetri majke i 20% se odlaže putem bubrega. Stoga se hormon može dokazati iz krvi ili urina kod žene koja je trudna.

Kada vrijednost HCG hormona raste?

Tijekom normalne trudnoće proizvodnja HCG hormona počinje kada se embrij implantira (usadi) u zid maternice.

Trudnoća se postiže s dovoljnom koncentracijom ( približno 5mIU/ml) nakon 8. do 11. dana nakon oplodnje.
Ovaj period je jednak od 3. do 4. tjedna nakon posljednje menstruacije.

Većini trudnica koncentracija hormona je oko 25 mIU/ml.
Do 8. tjedna koncentracija HCG u serumu (krvi) se ubrzano povećava.
Tijekom zdrave trudnoće, vrijednost HCG hormona se udvostručuje svakih 72 sata.

Nakon što HCG hormon dostigne 1000-2000 mIU/mI u tijelu, vaginalnim pregledom može se vidjeti gestacijska vrećica. Uz to, u usporedbi s drugim hormonima, HCG hormon pokazuje najveću razliku u koncentraciji za svaku trudnicu.
Zbog toga sama vrijednost HCG hormona nije dovoljna za otkrivanje zdrave trudnoće.

Što znači ekstremno povećanje HCG hormona?

Povećana vrijednost HCG hormona može imati mnogo razloga. Da biste eliminirali ove razloge, test je potrebno ponoviti u roku od 48 sati do 72 sata.

Znakovi trudnoće

Razlozi visoke vrijednosti HCG hormona:

Pogrešno računanje datuma trudnoće
Molarna trudnoća
Izvanmaterična trudnoća
Blizanačka trudnoća

Povišena vrijednost HCG hormona, kada nije u pitanju trudnoća, može ukazati na druga medicinska pitanja; to mogu biti kongenitalne anomalije – Down sindrom, rak testisa ili jajnika, tumor jetre.

Dijagnosticiranje trudnoće putem BETA HCG

Beta HCG (testovi iz seruma), koji se mjeri iz krvi za dokazivanje trudnoće mnogo su precizniji od testova koji se rade iz urina.

U većini testova koji se rade iz urina, nivo HCG hormona mora biti veći od 20 mIU/ mL da bi test bio pozitivan.

Većina testova za trudnoće koji se kupuju u ljekarnama, ne mogu otkriti hiperglikolizirane oblike HCG hormona. Zbog toga, pomoću testova za trudnoću, čak i ako je žena trudna, mogu se javiti negativni rezultati, posebno se dešava u vrlo ranoj fazi trudnoće.
Ova vrsta testa se naziva lažno negativan test.

S druge strane, testovi koji se rade iz krvi su vrlo precizni. Kada se rade testovi iz krvi, ako je vrijednost HCG ispod 5 mIU/mL, rezultati se smatraju negativnim.

Ako je vrijednost iznad 25 mIU/mL, rezultat se smatra pozitivnim. Vrijednost između 6 I 24 mIU/mL definirane su kao granične vrijednosti, a test se ponavlja u roku od nekoliko dana.

Trudnoća koja se završava od 7 do 60 dana, vrijednost HCG hormona se smanjuje na 0. Praćenje smanjenja HCG hormona važno je zbog molarne i izvanmaterične trudnoće.

Računanje beta HCG, prema beta HCG vrijednosti, računa se sedmica trudnoće.
Izračunavanje ovog tipa omogućava procjenu iz gore navedenih razloga.

Na osnovu posljednjeg dana menstruacije, u nastavku su prikazane procijenjeni tjedni trudnoće i vrijednost beta HCG

3 tjedna trudnoće: 5-50 mIU/mL
4 tjedna trudnoće: 5-425 mIU/mL
5 tjedana trudnoće: 20-7.300 mIU/mL
6 tjedana trudnoće: 1.080-56.000 mIU/mL
Od 7 do 12 tjedana trudnoće: 7.650-290.000 mIU/mL
Od 13 do 16 tjedana trudnoće: 13.300-250.000 mIU/mL
Od 17 do 24 tjedana trudnoće: 4.000-165.000 mIU/mL

Što znači vrijednost Beta HCG od 0 do 5?

Ako je vrijednost Beta HCG od 0 do 5 znači da nije došlo do ostvarivanja trudnoće. Vrijednost poput 0,1 i 1,20 mogu se vidjeti.

Zašto se vrijednost Beta HCG smanjuje?

Baš poput visokih vrijednosti Beta HCG, također i niska vrijednost Beta HCG može imati mnogo razloga. Zato je potrebno ponoviti test u roku od 48 sati do 72 sata.

Niska vrijednost Beta HCG mogu imati više razloga:

– Mogući pobačaj
– Trudnoća bez ploda
– Izvanmaterična trudnoća
– Pogrešno računanje datuma trudnoće

Imati nisku vrijednost HCG hormona u tijelu nije dovoljno za prehranu i razvoj embrija. Ako su vrijednosti niske, kontinuirana zdrava trudnoća nije moguća.
Povećanje vrijednosti HCG hormona prirodan je postupak u trudnoći i ne postoji tretman za njegovo uklanjanje. Također na isti način, ne postoji terapija za nisku vrijednost HCG hormona.

Test za Beta HCG nakon IVF embriotransfera

Posljednji korak IVF postupka je transfer embrija u maternicu. Nakon transfera, embrij će se implantirati (usaditi) za maternicu i počinje proizvodnja beta HCG.

Ako postupak bude uspješan, na početku oslobodit će se minimalna vrijednost HCG hormona, a zatim će vrijednost ubrzano rasti i pomoću testa iz krvi može se utvrditi vrijednost.

Test na trudnoću je završen i rezultat tretmana je uspješan. Nakon dugog i uzbudljivog čekanja budućih roditelja, rezultate razvoja embrija su potvrđeni trudnoćom i može se planirati korištenja terapije u skladu s testom trudnoće.

Test trudnoće nakon IVF postupka radi se 12 dana nakon embriotransfera.
Testovi koji se rade prije 12-og dana nisu sigurni i ne daju jasne rezultate.

Vrijednost HCG hormona u krvi, ako ne dođe do ostvarenja trudnoće, smanjuje se na nulu i to 7 do 60 dana nakon završetka trudnoće.
Važno je pratiti smanjenje HCG hormona zbog molarne i izvanmaterične trudnoće.

Razlika između HCG I beta HCG testa?

Danas, prisustvo hCG hormona u krvi je testirano s beta hCG (bHCG, b-hCG) testom.

Razlog se može ukratko objasniti na sljedeći način.
HCG hormon je protein po strukturi i ima dvije podjedinice koje se nazivaju alfa i beta.

Obično, ove dvije podjedinice cirkuliraju u krvi. Nepovezane alfa i beta jedinice se nazivaju slobodni beta- hCG ili slobodni alfa- hCG.
Ovaj dio u krvi se ne ispituje jer njegov alfa dio ulazi u podjedinicu drugih hormona u tijelu, poput luteinizirajućeg hormona (LH), hormona koji stimulira štitnu žlijezdu (TSH).

Beta fragment jedinstven je po svojstvu vezanja molekula. Zbog toga bi testovi trebali biti precizniji, prisustvo ovog dijela u krvi se određuje vezanjem u dijelove.

Prisustvo hCG se mjeri količinom Beta hCG u krvi. Međutim, u nekim posebnim slučajevima mogu se provjeriti slobodna beta i ukupni hCG.

Izvor cirkulirajućih slobodnih jedinica može biti neravnoteža zbog bilo kojeg uzroka u proizvodnji ili prisustvo jedinica koja se nije mogla povezati s drugim podjedinicama, kao u nekim tipovima raka.

Opet kod nekih genetskih bolesti, posebno slobodni Beta hCG može porasti u krvi.
Screening test naziva se binarnim testom mjeri nivo slobodnog Beta hCG u krvi kod trudnica.

Bahçeci IVF Centar