Na koji način su mama i dijete povezani

Do trenutka rođenja, djetetova okolina je majčino tijelo i jedino mama djeluje na bebu.

Prema tome, majka je ona koja donira bebi svoje resurse – energiju. Svaka mama ima sposobnost svojim mislima, emocijama i ponašanjem povećati ili smanjiti dotok krvi/energije prema svojem djetetu (protok krvi u mami i protok krvi u fetusu odvojene su funkcije).

Ako je mama ljuta, pod stresom ili ne želi biti trudna, njezino će tijelo najvjerojatnije stvarati pregršt hormona stresa koji sužavaju krvne žile i na taj način se smanjuje dotok krvi/energije djetetu.

Ako je, s druge strane, opuštena, radosna, pozitivna i osjeća se dobro, cijeli organizam će biti opušten te će na taj način protok krvi prema djetetu biti optimalan.

Fizičkim rođenjem dijete napušta majčino tijelo i dolazi u direktni dodir s fizičkim svijetom. Doživljava ga osjetilima i svijet počinje na njega utjecati kao što je do tada djelovalo majčino tijelo.

Budući da dijete do 7. godine najbolje uči i prisvaja informacije iz okoline putem oponašanja onog što vidi ili čuje, mamino ponašanje itekako će oblikovati djetetovo ponašanje kao i daljnji rast i razvoj.

Ovo je jako važna faza rasta i razvoja djeteta jer se u njoj razvijaju svi organi koji ce biti temelj i smjernica daljnjem rastu i razvoju.

Znate kako se kaže – ako je temelj loš, ni kuća ne može stajati. Jako je teško ispraviti propuste učinjene prije sedme godine.

Radost i veselje su najbolje snage koje potiču rast i razvoj organizma. U ovom periodu je izuzetno važno da mama ima pozitivnu energiju koja će biti generator rasta i razvoja djeteta.

Bez obzira na životnu dob djeteta, energija mame ima ključnu ulogu u svemu i to ne samo kao primjer kroz koji će usaditi pozitivne životne navike i ponašanja kod djeteta.

Još važnija uloga mame je da pruži onu nevidljivu energetsku podršku koja će djeci biti zaštita i utočište od svih stresnih i teških situacija i događaja s kojima se susreću.

Kako u ovom stresnom režimu života ostati super mama?

Kako se izboriti za energiju, vrijeme potrebno da budete zdrave i sretne i da to prenesete na svoju djecu?

Zdrava i sretna mama – zdravo i sretno dijete 1. dio
Zdrava i sretna mama – zdravo i sretno dijete – 2. dio

Leonardo Gospodnetić, Master of Arts in Kinesiology