Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje kod djece

Povezanosti tjelesne aktivnosti i sporta s mentalnim zdravljem djece, sveopće je poznato.
Može se utvrditi da svi autori, istaknuti stručnjaci u svojim područjima, liječnici, psiholozi i kineziolozi, zastupaju i prihvaćaju tjelesnu aktivnost i sport kao izuzetno značajan i nezamjenjiv komplement preventivnim i kliničkim mjerama usmjerenim na mentalno zdravlje.

djeca-sport-1

Što nam govori praksa u kojoj odrastaju djeca

Predškolsko doba je period ranog fizičkog, psihičkog i socijalnog razvoja, koji je značajna odrednica kasnijih psiho-motoričkih sposobnosti, osobina ličnosti i stavova.

Primjerena tjelesna aktivnost u vidu igara neophodna je za primjereni razvoj navedenih karakteristika te se sugerira korištenje timskog pristupa i stručnih kadrova s područja kineziologije u dječjim vrtićima i u zajednici.

Hrvatska ne ispunjava kriterije tjelesne aktivnosti u djece

Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture u školama ne ispunjava kriterije tjelesne aktivnosti koje za školsku dob preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (60 minuta dnevno tokom većine dana u tjednu).

Liječnici specijalisti školske i sveučilišne medicine, upravne institucije svih razina u području obrazovanja, ravnatelji škola i nastavnici TZK zajedničkim bi naporima trebali promicati tjelesnu aktivnost učenika u cilju poželjnog fizičkog, psihičkog i socijalnog razvoja te borbe protiv nekretanja, prekomjerne tjelesne težine i potencijalnih fizičkih i psihičkih ovisnosti, posebno u doba puberteta i adolescencije.

djeca-sport-2

Ističe se izuzetan značaj utjecaja voditelja aktivnosti, sportskog trenera i voditelja sportsko- rekreacijskih aktivnosti.

Bitno je opredjeljenje školskih vlasti i lokalne zajednice o stvaranju uvjeta za pristup korištenju sportskih i rekreacijskih objekata i pomagala, te održavanju površina koje se mogu koristiti za tjelesnu aktivnost (parkovi, šetnice, biciklističke staze).

Sport i tjelesna aktivnost su područja kojima se sve više bavi Svjetska zdravstvena organizacija i brojne druge međunarodne organizacije i institucije (između ostalih i EU Opća uprava za prosvjetu, kulturu, mlade i sport – DGEAC).

Zauzimaju se i preporučuju nacionalnim vladama i upravnim tijelima da donesu strategije u akcijske planove za područje zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti i da međusektorskom suradnjom i angažiranjem znanstvenih, stručnih, društvenih i gospodarstvenih dionika omoguće svojim građanima sviju dobi pristup i uključivanje u sport i tjelesne aktivnosti, bez obzira na nacionalnost, kulturu, vjeru, političku opredijeljenost, invalidnost, socijalno i zdravstveno stanje.

djeca-sport-3

Vlada RH, institucije i potencijalni dionici svojim opredjeljenjem i odlukama trebali bi omogućiti unapređenje sportskih i rekreacijskih aktivnosti u cilju zaštite i unapređenja fizičkog, mentalnog i socijalnog zdravlja i kvalitete života građana.